priemyselné 2 z 5 čiarový kód

príklad :

asia selvä