matica 2 z 5 generátor čiarových kódov

príklad :

asia selvä