sscc-18 generátor čiarových kódov

príklad :

asia selvä