upc-e kompozit generátor čiarových kódov

príklad :

asia selvä